Architeaching entranceMain Menu

Architeaching Facebook Page

button

Software for the project

Architeaching LMS

Now on Architeaching...

We have 46 guests online

Traffic analysis

Today9
Yesterday54
Week409
Month1129
All120111

Disclaimer&visual identity 2013

Terminy architektoniczne, definicje w języku polskim i ich tłumaczenia

There are 122 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like Tick to search all glossaries
All A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z Ł
Term Definition
Absyda

półkolista nisza otwarta do wnętrza, zamykająca prezbiterium, nawę lub kaplicę;

Adorant

w sztuce sakralnej postać modląca się u stóp Chrystusa lub Marii.

Apse

Apsyda (lub absyda) – w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku, dostawione addytywnie do bryły świątyni i otwarte do jej wnętrza. Zazwyczaj zamyka prezbiterium, czasem nawy boczne i ramiona transeptu lub westwerk. Apsyda jest zwykle mniejsza lub równa bryle części budynku, która jest przez nią zamknięta[1]. Występowała już w architekturze rzymskiej, stąd przejęta przez chrześcijaństwo.

Arch

Łuk – linia krzywa, według której prowadzony jest łęk. Jeden z najważniejszych elementów architektonicznych, o podstawowym znaczeniu dla kształtowania budowli poszczególnych epok. Jako konstrukcyjny, podparty na końcach, służący głównie do wzmacniania ścian, oraz w sklepieniach do przenoszenia na zewnątrz ciężaru własnego jak i dźwiganego (tzw. oporowy). Jako niekonstrukcyjny, służący dekoracji ścian – formowany w tynku lub stiuku.

Architektura

Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. Osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie architektury oraz uprawnienia do wykonywania projektów budynków nosi tytuł architekta.

Architraw

pozioma belka spoczywająca na kolumnach, występuje w architekturze doby antyku i stylach do niej nawiązujących.

Archiwolta

łuk, który wieńczy romańskie i gotyckie portale; często występuje jednocześnie kilka takich łuków, które zmniejszając się odpowiadają uskokom ościeży i tworzą rozglifienie portalu.

Arkada

pojedynczy łuk lub ciąg łuków opartych na kolumnach lub filarach.

Armarium

pomieszczenie w klasztorze do przechowywania ksiąg.

Attyka

z reguły zdobiona najwyższa część ściany, rodzaj ścianki ponad gzymsem wieńczącym budowlę; na zewnątrz budynku – często zasłania dach, wewnątrz – pomiędzy dwoma gzymsami, oddziela sklepienie od filarów.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL