Architeaching entranceMain Menu

Architeaching Facebook Page

button

Software for the project

Architeaching LMS

Now on Architeaching...

We have 84 guests online

Traffic analysis

Today29
Yesterday67
Week235
Month962
All118156

Disclaimer&visual identity 2013

Terminy architektoniczne, definicje w języku polskim i ich tłumaczenia

There are 122 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like Tick to search all glossaries
All A B C D E F G H I K L M N O P R S T V W Z Ł
Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
Term Definition
Dormitorium

klasztorna sypialnia.

Empora

rodzaj galerii, balkonu w kościele, służący do powiększenia jego przestrzeni użytkowej, oddzielenia określonej grupy od reszty wiernych, umieszczenia w jej obrębie organów; empory wznoszono w różnych partiach kościoła m.in. nad nawami bocznymi, w nawie poprzecznej, w partii zachodniej.

Empora fundatorów

empora przeznaczona dla fundatorów, dobroczyńców kościoła; najczęściej w partii zachodniej świątyni

Epitafium

tablica ku pamięci zmarłego, którą umieszczano na ścianie lub filarze kościoła, kaplicy bądź krużganku; niekiedy bardzo dekoracyjna i rozbudowana. Fara – główny kościół parafialny miasta.

Fara

główny kościół parafialny miasta.

Fasada

elewacja frontowa budynku.

Filar

podpora pionowa, z reguły masywna, o przekroju prostokątnym lub wielokątnym, choć bywają także filary okrągłe; może być wolnostojący lub wtopiony w ścianę (filar przyścienny).

Filar wiązkowy

filar, którego trzon zespolony jest z otaczającymi go służkami.

Fraternia

pomieszczenie w klasztorze, służące zakonnikom do wspólnej pracy.

Fryz

poziomy wąski pas, ograniczający lub dzielący płaszczyznę ściany; często profilowany lub zdobiony ornamentem malarskim bądź płaskorzeźbami.

Glif

skośne ścięcie ościeży okna lub portalu, często występujące w średniowiecznych budowlach w celu zwiększenia dopływu światła lub poszerzenia wejścia; romańskie i gotyckie portale z rozglifieniem bywały pokrywane bogatą dekoracją, także rzeźbiarską.

Gotycki styl

styl w architekturze średniowiecznej, charakterystyczny dla późnego średniowiecza; główne wyróżniki to: strzelistość i smukłość formy, ostre łuki, stosowanie rozmaitych odmian sklepienia krzyżowo-żebrowego i systemu przyporowego, wykorzystywanie w budownictwie cegły.

Gurt

inaczej: łuk jarzmowy; łuk wzmacniający w sklepieniu; wyznacza podział na przęsła - gurty poprzeczne względem osi głównej sklepienia oraz ogranicza przęsła z boku - gurty wzdłużne o przebiegu zgodnym z kierunkiem osi sklepienia.

Gzyms

poziomy element architektoniczny wysunięty przed lico muru, często profilowany, podtrzymywany na ozdobnych wspornikach; służy zaakcentowaniu horyzontalnych podziałów budynku i ochronie przed deszczem.

Hełm

ozdobne zwieńczenie wieży.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL